แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ (ผลิตสื่อ 2566)

  บทความนี้ เป็นการนำเรื่องราวของโครงการพระราชดำริ ซึ่งเกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสื่อในรูปแบบของ การ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกๆ กลุ่ม สั้นๆ เข้าใจง่ายๆ ภายใน 3 นาที ซึ่งเป็นการผลิตประจำปี 2566  

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายแด่พ่อหลวง "ในโอกาสครบ 7 รอบวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566" อีกทั้ง เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปให้มากๆ ยิ่งขี้นไป

ติดตาม ได้จากรายการข้างล่างเลยค่ะ   

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบดีว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและอาศัยน้ำฝน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ทำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยพระราชทานพระราชดำริให้มีการสร้างฝายชะลอความชุ่มหรือ Check Dam ขึ้น

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ในภูมิภาคต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นั้น ทรงพบว่าปัญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอก ยังมีอยู่หลายพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร มีผู้คนจำนวนมากที่เป็นโรคนี้ และขอรับการรักษาจากคณะแพทย์หลวงที่ตามเสด็จฯ

เมื่อปี 2496 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด ซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยในเวลานั้น กำลังเผชิญวิกฤติจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ประชาชนทุกข์ยากแสนสาหัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์เริ่มต้นการทรงงานทันที เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ราษฎรประสบอยู่โดยเร่งด่วน นั่นคือ การสาธารณสุขและโภชนาการ เพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากความทุกข์ยาก

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร เพราะทุกความเดือดร้อนของปวงชนชาวไทย ล้วนอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ท่านเสมอมา แม้กระทั่งด้านการจราจร พระองค์ก็ได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหา

เมื่อปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าบริเวณนี้ยังมีพืชเสพติดอยู่มาก ควรจะส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าปลูกฝิ่น จึงรับสั่งให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งในครั้งนั้นเอกอัครราชทูตอเมริกาได้รับสนองนโยบาย โดยให้การสนับสนุนงบประมาณสมทบในการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จึงได้เริ่มต้นดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2528 เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่น และหาพืชอื่นที่มีรายได้มากกว่ามาแทน เพื่อให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินอย่างถาวร และตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่ง จะได้ไม่หันกลับไปทำไร่เลื่อนลอย และบุกรุกทำลายป่า

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก โครงการฯ นี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักว่า ประเทศไทยต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านวิชาเทคนิคขั้นสูง เพื่อมาช่วยพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรที่จะส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างยอดเยี่ยม ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ในวิชาขั้นสูงบางวิชา ณ ต่างประเทศ เมื่อสำเร็จแล้ว จะได้ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่ตนเองเรียนมาต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับพระราชทานทุนนี้ มีทั้งนักเรียนที่ด้อยโอกาส นักเรียนที่มีฐานะทางบ้านยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้