กิจกรรมที่ผ่านมา

   เว็ปไซต์พอเพียง เรามุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ไม่ว่าในด้านการเป็นศูนย์ข้อมูล แหล่งความรู้ศาสตร์พระราชา  แนวทางการทำมาหากินในช่วงวิกฤติ โดยในช่วงวิกฤติโควิดนี้ เราได้มีการจัดกิจกรรม Facebook LIVE "ของขวัญจากพ่อ"  เชิญติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่ ครับ

Facebook Live รายการ "ของขวัญจากพ่อ" EP.1 ตอน "ความพอเพียงในยุคโควิด"

โดย วิทยากร รับเชิญ
✫ คุณโจน จันได ..ปราชญ์ของแผ่นดิน..
✫ ดร.เมธา หริมเทพาธิป ..เลขาธิการมูลนิธิสหธรรมิกชน..
유 ดำเนินรายการโดย : พันโทหญิง อัจฉราวรรณ ทองนาค

 เป็นการพูดคุยกันของวิทยากรปราชญ์ของแผ่นดิน และนักวิชาการ แนะนำการฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโควิด โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต

 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.

  ดูรายการย้อนหลัง

Facebook Live รายการ "ของขวัญจากพ่อ" EP.2 ตอน "หลักการทรงงาน ๒๗ ประการ ที่พสกนิกรสามารถประยุกต์ใช้ได้ ในยุคโควิด"


โดย วิทยากร รับเชิญ
✫ คุณสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.
✫ ดร.เมธา หริมเทพาธิป เลขาธิการมูลนิธิสหธรรมิกชน
유 ดำเนินรายการโดย : พันโทหญิง อัจฉราวรรณ ทองนาค

  เป็นการพูดคุยกันของวิทยากรที่ทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาค่อนชีวิต และนักวิชาการ เล่าที่มาของหลักการทรงงานฯ และแนะนำการน้อมนำหลักการทรงงาน ๒๗ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิตฝ่าวิกฤติในยุคโควิด

 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.

  ดูรายการย้อนหลัง

Facebook Live รายการ "ของขวัญจากพ่อ" EP.3 ตอน "เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโควิด"

โดย วิทยากร รับเชิญ
✫ คุณอุศนีย์ ธูปทอง : รองเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.
✫ คุณธิติชัย ปรีชา : ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
✫ ดร.เมธา หริมเทพาธิป : เลขาธิการมูลนิธิสหธรรมิกชน
유 ดำเนินรายการโดย : พันโทหญิง อัจฉราวรรณ ทองนาค

  เป็นการพูดคุยกันของวิทยากรที่ทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้ทำงานภาคประชาสังคม พร้อมนักวิชาการ สนทนาแลกเปลี่ยนการน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิตฝ่าวิกฤติในยุคโควิด

 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.

  ดูรายการย้อนหลัง
Powered by MakeWebEasy.com