ข้อ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม

Last updated: 2021-06-04  |  1399 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม

หลักการทรงงาน 23 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม

"ทรงนำความจริงเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวปฏิบัติที่สำคัญ ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น การทำน้ำดีขับไล่น้ำเสีย หรือเจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดีตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ำ การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ ดังพระราชดำรัสความว่า ..ใช้อธรรมปราบอธรรม.."

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน23ประการ
#porpeang.org

Powered by MakeWebEasy.com