ข้อ 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Last updated: 2021-06-04  |  2706 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อ 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

หลักการทรงงาน 23 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

"การที่จะพระราชทานพระราชดำริเพื่อดำเนินงานโครงการ จะทรงศึกษาข้อมูลรอบด้านจากเอกสาร แผนที่ สอบถามเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตรงความต้องการของประชาชน"

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน23ประการ
#porpeang.org

Powered by MakeWebEasy.com