แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่"

Last updated: 20 ต.ค. 2566  |  2673 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่"

❝ น้ำพระทัยของพ่อ สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ ❞

  ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ปัญหายาเสพติด จึงทรงมีพระประสงค์จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และป้องกันการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ

 

 

      ในปี พ.ศ.2522 มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดตั้ง “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ขึ้น บนพื้นที่ 65 ไร่ ในเขตหมู่บ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

  1. งานวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ พัฒนาและรวบรวมสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อจำหน่ายเป็นไม้ตัดดอก และไม้ตัดใบ คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ผัก พืชไร่ ให้เกษตรกรขยายพันธุ์ข้าว ปรับปรุงไม้ผลเพื่อทดสอบสายพันธุ์ใหม่ และมีการส่งเสริมงานประมงบนที่สูง
  2. เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อเผยแพร่ไปยังชุมชนและผู้สนใจ โดยสถานีหลัก มีจัดแสดงพันธุ์ไม้บนที่สูง และไม้กระถาง
  3. พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวไทยภูเขา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมการปลูกพืชไร่ งานหัตถกรรม งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งานเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทำให้ปัจจุบันนี้ เกษตรกรในพื้นที่สูงมีรายได้ที่มั่นคง มีความรู้ด้านการเกษตร เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนให้ยังคงอยู่สืบไป

นับเป็นแสงแห่งพระบารมี ที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดร์

หมายเหตุ : คลิปแอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ (ผลิต 2566) ชุดนี้ ผลิตขึ้นเพื่อน้อมถวายแด่พ่อหลวง "ในโอกาสครบ 7 ปีวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566" อีกทั้ง เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปให้มากยิ่งๆ ขี้นไป

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการผลิตคลิปนี้

  • พลเอก สมคิด ทับทิม
  • พลเอก กำธร อ่ำสุข
  • พลโท ชัชพีรวิทย์ เรนวารี
  • พลโท สุวรรณ เชิดฉาย
  • พันเอก โชติพงศ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
  • นาวาเอก สัญญา ศิลากุล
  • นาวาอากาศโท ธีรัชย์ ชื่นใจ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้