แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น"

Last updated: 11 ก.ย. 2566  |  805 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น"

❝ น้ำ สร้างชีวิต ❞

  ลุ่มน้ำชี เป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาในจังหวัดชัยภูมิ บริเวณสองฝั่งลำน้ำชี มีหนองน้ำธรรมชาติจำนวนมาก จึงเหมาะกับการเพาะปลูกและทำนา

      ในปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2540 เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตร ที่จังหวัดขอนแก่น ทรงมีพระราชดำริว่า ลำน้ำชีในฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมพื้นที่ 2 ฝั่ง เมื่อถึงเวลาน้ำลด ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ จึงควรมีวิธีสำรองน้ำและหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก

      จากนั้น ได้มีพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เสริมคันดินกั้นน้ำให้สูง เพื่อให้เก็บกักน้ำได้มากในฤดูฝน เป็นแหล่งน้ำต้นทุนนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรัง และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังได้ รวมทั้งเป็นแก้มลิง ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วมตัวเมืองขอนแก่นในฤดูที่มีฝนตกหนัก นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้ในโครงการเกษตรน้ำฝนตามทฤษฎีใหม่ได้อีกด้วย

 

 

      การดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปี 2541 โดยมีเป้าหมายการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 34 โครงการ สามารถกักเก็บน้ำได้รวม 58.65 ล้านลูกบาศก์เมตร

      ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. ได้ประสานจังหวัดขอนแก่นและกรมวิชาการเกษตรส่งเสริมสนับสนุนการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อให้การสนองพระราชดำริในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อราษฎรอย่างต่อเนื่อง คือ สามารถเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรและเพิ่มรายได้ ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุในท้องถิ่น ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอก และการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงการนำแนวคิดการปลูกพืชพลังงานทดแทน เช่น การปลูกไม้ 3 อย่างแต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง มาใช้ต่อไป

      แนวพระราชดำริของพระองค์นั้นได้ก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

นับเป็นแสงแห่งพระบารมี ที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดร์

หมายเหตุ : คลิปแอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ (ผลิต ๒๕๖๖) ชุดนี้ ผลิตขึ้นเพื่อน้อมถวายแด่พ่อหลวง "ในโอกาสครบ ๗ ปีวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖" อีกทั้ง เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปให้มากยิ่งๆ ขี้นไป

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการผลิตคลิปนี้

  • พลเอก ศิราวุธ วงศ์ขันตี  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  • พลโท ศักดา คล้ำมีศรี  ผู้อำนวยการ สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  • พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้