แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี"

Last updated: 6 ก.ย. 2566  |  323 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี"

❝ การสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา พึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง ❞

  โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีใหม่แห่งแรกในประเทศไทย อยู่ที่ตำบลห้วยบง จังหวัดสระบุรี

      เมื่อปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา หาซื้อที่ดินติดกับวัดมงคล เพื่อเป็นการสาธิตการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ สำหรับทำการเกษตรบนที่ดินขนาดเล็ก สาธิตการทำแปลงทฤษฎีใหม่ สาธิตการทำเกษตรผสมผสาน เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป จำหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับโครงการ

 

 

      ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2531 นายสมจิตร ท้าวครุฑ และนางบุญเรือง ราวีศรี ได้ถวายที่ดิน เนื้อที่ 16 ไร่เศษ ต่อมาในปี 2535 ทรงมีพระราชดำริให้หาที่ดินเพิ่ม มีผู้ถวายเป็นพื้นที่อีก 15 ไร่เศษ ทรงพระราชทานให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อทำเป็น “โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในการบริหารจัดการดินและแหล่งน้ำ เพื่อทดสอบการเกษตรรูปแบบใหม่ เป็นหลักการและรูปแบบการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน ให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง

      วัดมงคล ได้รับพระราชทานนามเป็น " วัดมงคลชัยพัฒนา " เดิมเป็นท้องทุ่งแห้งแล้ง ทำนาข้าวได้ผลผลิตน้อย เพราะอาศัยน้ำฝนเพียงปีละครั้งและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกพืชไร่ชนิดเดียวมานาน ทรงให้คำนวณหาค่าเฉลี่ยว่า เกษตรกรครอบครัวหนึ่งควรมีพื้นที่ทำกินเท่าใด ทรงทดลองตามสมมติฐานในพื้นที่ 16 ไร่ จัดสรรเป็นพื้นที่แหล่งน้ำเฉพาะครอบครัวที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพาะปลูก มีการสร้างอ่างเก็บน้ำรวมของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ มีการร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และราชการ เผยแพร่อาชีพเกษตรกรและจริยธรรมแก่ประชาชน

      ภายหลังทดลองจนได้ผลสำเร็จแล้ว จึงพระราชทานแนวทางทฤษฎีใหม่ มี 3 ขั้นตอนคือ พึ่งตนเอง รวมพลัง และสร้างเครือข่าย ปัจจุบันเกษตรกรรอบวัดมงคลชัยพัฒนาได้เปลี่ยนพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางการเกษตร ที่มีผู้มาทัศนศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นับเป็นแสงแห่งพระบารมี ที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดร์

หมายเหตุ : คลิปแอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ (ผลิต 2566) ชุดนี้ ผลิตขึ้นเพื่อน้อมถวายแด่พ่อหลวง "ในโอกาสครบ 7 ปีวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566" อีกทั้ง เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปให้มากยิ่งๆ ขี้นไป

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการผลิตคลิปนี้

  • พลโท สุรศักดิ์  พุทธสุวรรณ  เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้