แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ จ. เชียงใหม่"

Last updated: 6 ก.ย. 2566  |  302 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ จ. เชียงใหม่"

❝ ขุนเขาแห่งธรรมชาติ สร้างอาชีพที่มั่งคง และอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ❞

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านขุนแปะ เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2527 เดิมมีจำนวนประชากร 250 ครัวเรือน จำนวน 2 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านขุนแปะ และหมู่บ้านแม่จร ประกอบด้วย ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจน มีการบุกรุกป่าเพื่อปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย ด้วยเหตุนี้ จึงทรงมีพระดำริให้หม่อมเจ้าภีศเดชรัชนีและอาสาสมัครคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2527 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่น หาพืชอื่นที่มีรายได้มากกว่าฝิ่นมาทดแทนให้ชาวเขาทำกินในพื้นที่อย่างถาวรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน

      ลักษณะภูมิประเทศของโครงการหลวงขุนแปะ เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน และมีพื้นที่โครงการใหญ่กว่า 32,132 ไร่ โดยที่นี่จะมีความสูงมากกว่า 800 - 1,200 เมตร และมีประชากรทั้งชาวไทยและชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ เช่น ปกาเกอะญอและม้ง

 

 

      โดยใช้แนวคิดตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ การอนุรักษ์ดิน, น้ำ ด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์ลดการใช้สารเคมี เฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตร

      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ทั้งผัก สมุนไพร ผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาวและกาแฟ ในพื้นที่ปลูก 570 ไร่ มีผลผลิตจำหน่ายผ่านร้านค้าของโครงการหลวง คิดเป็นมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ย 5 - 6 หมื่นบาทต่อปี สูงกว่าเกณฑ์ชี้วัดความยากจนของประเทศ ผลผลิตหลักประกอบด้วย อโวคาโด เสาวรส กะหร่ำปลี ส่วนไม้ดอกไม้ประดับที่โดดเด่นในพื้นที่ได้แก่ ไฮเดรนเยีย ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบาย พื้นที่ปลูกไม้ดอกเมืองหนาวแห่งนี้ จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชน สร้างรายได้จากการเปิดให้ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตร ถึงปีละ 1 ล้านบาท
นอกจากนี้ โครงการหลวงขุนแปะ ยังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน สามารถทำประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีอาชีพที่มั่งคงและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

นับเป็นแสงแห่งพระบารมี ที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดร์

หมายเหตุ : คลิปแอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ (ผลิต 2566) ชุดนี้ ผลิตขึ้นเพื่อน้อมถวายแด่พ่อหลวง "ในโอกาสครบ 7 ปีวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566" อีกทั้ง เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปให้มากยิ่งๆ ขี้นไป

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการผลิตคลิปนี้

  • พลโท สมชัย มาลินันท์
    ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้