แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "ทุนมูลนิธิภูมิพล"

Last updated: 6 ก.ย. 2566  |  709 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "ทุนมูลนิธิภูมิพล"

"การพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องพัฒนาคนก่อน"
ทุนมูลนิธิ “ภูมิพล”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับพระราชทานทุนนี้ มีทั้งนักเรียนที่ด้อยโอกาส นักเรียนที่มีฐานะทางบ้านยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน

       นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยพระราชทานเป็นทุนประเดิม ตั้งเป็นทุน “ภูมิพล” ขึ้น เพื่อเก็บดอกผลพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้ที่มีผลการเรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ให้แก่นักศึกษาคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี

       นอกจากนี้ ได้พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บัณฑิต ที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นรางวัลแก่นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นประจำทุกปี และในเวลาต่อมา ได้พระราชทานทุนการศึกษาขยายออกไปในมหาวิทยาลัยต่างๆ ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล อีกเป็นจำนวนมาก

 

 

        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเติมอีกจำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ “ภูมิพล” และได้ตราระเบียบลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2511 เป็น "มูลนิธิ" โดยได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1.  ทุนประเภทช่วยเหลือการศึกษา
  2.  ทุนประเภทช่วยเหลือการทำปริญญานิพนธ์ หรือการวิจัย

        โดยยังได้มีการพระราชทานทุนมูลนิธิ "ภูมิพล" ให้แก่บัณฑิตที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนนี้ หลังจากสำเร็จการศึกษากลับสู่ประเทศไทยแล้ว ได้ออกปฏิบัติงานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

นับเป็นแสงแห่งพระบารมี ที่จะส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดร์


หมายเหตุ : คลิปแอนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ (ผลิต 2566) ชุดนี้ ผลิตขึ้นเพื่อน้อมถวายแด่พ่อหลวง "ในโอกาสครบ 7 ปีวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566" อีกทั้ง เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปให้มากยิ่งๆ ขี้นไป

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน

  • คุณสุดารัตน์ ชลธิชาชลาลักษณ์ หจก.นรินทร์ธร (เทียนชัยเคเบิล)
  • คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ (หนุ่ย) กาแฟโบราณ มังกรบิน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้