อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Last updated: 28 ก.ย. 2565  |  1494 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความเป็นมา : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ตั้งอยู่ที่ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง และสิ่งแวดล้อม โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นที่จะนำพาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ต้นแบบที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

    ด้วยหลักการที่สำคัญประกอบด้วย

 • ประการที่ 1 มุ่งใช้การเมืองนำการทหาร
 • ประการที่ 2 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
 • ประการที่ 3 ยึดมั่นและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
 • ประการที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมดุล เพื่อความอยู่ดีกินดีมีสุขร่วมกัน

    ซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวางในหลายด้าน อาทิ ความมั่นคงตามแนวพระราชดำริ โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน โครงการชุมชนสัมพันธ์รอบวัง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มตัวอย่าง ส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี โครงการป้องกันไฟป่าด้วยพระบารมี โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ หรือ ฝายในหลวง โครงการปลูกหญ้าแฝก ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มี 8 สถานี คือ

 1. การขยายปุ๋ยจุลินทรีย์อีเอ็มชนิดน้ำ
 2. การทำปุ๋ยชีวภาพ โดยใช้จุลินทรีย์อีเอ็มแบบแห้ง
 3. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
 4. การเลี้ยงไก่ไข่
 5. การเลี้ยงเป็ดไข่
 6. การทำอาหารเลี้ยงสัตว์เอง โดยใช้เศษอาหารที่เหลือกิน
 7. การผสมเทียมวัวเนื้อ
 8. การทำฮอร์โมนจากผลไม้เพื่อบำรุงต้นไม้ ไล่แมลง

 

 

    หน้าที่หลักของศูนย์แห่งนี้ ต้องการให้คนในภาคใต้ที่ทำการเกษตร เช่น ปลูกยางพารา ข้าว พืชผักสวนครัว ปลูกผลไม้พื้นบ้าน เช่น ลองกอง เงาะ มังคุด จำปาดะ กล้วย และส้มโชกุน ปัจจุบันมีประชาชนทุกอำเภอ และทุกตำบลได้เข้าอบรมแล้วถึง 130,000 คน ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วย ยุทธศาสตร์นี้

    เครือข่ายภาคประชาชนทีมงานเสื้อเขียว บ้านทุ่งคา จ.ยะลา คือวิทยากรร่วมสอนเสริมกับทหารในศูนย์โดยช่วยสอนเรื่อง การทำบ่อปลาดุกให้ชาวบ้าน ปัจจุบันชาวบ้านมีความสุขมาก ศูนย์แห่งนี้มีแต่รอยยิ้มให้กัน และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อสันติสุขจะได้กลับคืนมา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้