ข้อ 27 ชัยชนะของการพัฒนา

Last updated: 2021-06-04  |  2774 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อ 27 ชัยชนะของการพัฒนา

หลักการทรงงาน 27 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

27. ชัยชนะของการพัฒนา

    การแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเหมือนการเข้าสู่สงครามที่ไม่ได้ใช้อาวุธในการแก้ไขปัญหา แต่ใช้การพัฒนาเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาต่างๆ และ ทุกครั้งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ จึงถือเป็นการได้รับชัยชนะโดยการพัฒนา

      พระแสงขรรค์ชัยศรี หมายถึง จะทรงนำทัพเอง

      ธงกระบี่ธุช หมายถึง ทรงปรารถนาอยากจะให้ทุกคนติดตามและช่วยรบอยู่ในกองทัพของพระองค์ด้วย

      พระมหาสังข์ หมายถึง เพื่อให้เกิดความร่ำรวย งอกงาม เจริญก้าวหน้า

      ดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสงบ มีคุณธรรม

 

ตัวอย่าง ชัยชนะของการพัฒนา

 

 

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน27ประการ
#porpeang.org


อ้างอิง : 

Powered by MakeWebEasy.com