ข้อ 16 อธรรมปราบอธรรม

Last updated: 2021-06-04  |  1129 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อ 16 อธรรมปราบอธรรม

หลักการทรงงาน 27 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

16. อธรรมปราบอธรรม 

    ▪ ทรงนำความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวปฏิบัติที่สำคัญในการแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ปกติ ทรงคิดค้นวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตอบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ และเป็นที่มาของ “อธรรมปราบอธรรม” ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

    “...เห็นไหมว่าน้ำเน่ามันก็เป็นอธรรม ผักตบชวาที่เราไม่ต้องการมันก็เป็นอรรมเหมือนกัน...ฉันจะเอาอธรรมสู้กับอธรรม ให้ออกมาเป็นธรรมะให้ได้...”

 

ตัวอย่าง อธรรมปราบอธรรม

 

 

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน27ประการ
#porpeang.org


อ้างอิง :

Powered by MakeWebEasy.com