ข้อ 6 มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

Last updated: 2021-06-04  |  7535 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อ 6 มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

หลักการทรงงาน 27 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

6. มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

    ความสุขเป็นเรื่องของการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น ซึ่งความสุขที่แท้จริงคือ การทำประโยชน์ให้ผู้อื่น มิใช่ทำให้ตนเองเพียงเท่านั้น ต้องสร้างประโยชน์กับคนอื่น เมื่อคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วย โดยความสุขของผู้อื่น คือความสุขส่วนรวมนั่นเอง เราต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ดังมีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่า

    “...ขอบใจนะที่มาช่วยฉันทำงาน ฉันขอบอกก่อนนะ ช่วยฉันทำงาน ไม่มีอะไรจะให้ นอกจากมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”

 

 

ตัวอย่าง มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

    (สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร9 ตอน50ปีโครงการหลวง)

 

 

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน27ประการ
#porpeang.org


อ้างอิง :

Powered by MakeWebEasy.com