อนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "โครงการทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมากจากพระราชดำริ"

Last updated: 4 ก.พ. 2565  |  3435 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "โครงการทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมากจากพระราชดำริ"

เกษตรทฤษฎีใหม่ พออยู่ พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   ความเป็นมา : จากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงปัญหาและความเดือนร้อนของเหล่าพสกนิกรชาวเกษตรกร ที่มีอยู่มากมาย จึงได้พระราชทานแนวคิดทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้

   การเกษตรทฤษฎีใหม่จึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2532 ณ วัดมงคลขัยพัฒนา จ.สระบุรี และถูกนำมาขยายถ่ายทอด ให้เกษตรกรนำไปเป็นแบบอย่าง รวมทั้งขาวบ้านในพื้นที่ห้วยทรายด้วย

   หลักการ : เกษตรทฤษฎีใหม่ คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้กับการทำเกษตร แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป็นระบบการทำการเกษตรที่มีกิจกรรมผสมผสาน แทนการปลูกอย่างเดียว ปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้มีรายได้ตลอดปี

ความสำคัญของทฤษฎีใหม่ มีถึง 3 ขั้นตอน ได้แก่

 • ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น เป็นขั้นของการพึ่งพาตนเอง ใช้น้ำกับที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารอย่างพอเพียงสำหรับการบริโภคภายในครอบครัว โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน 30 30 30 10 ได้แก่
  1. ก่อนอื่นต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ขุดสระกักเก็บน้ำ 30% เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปี ในการเพาะปลูก เลี้ยงปลา ไว้กิน ไว้ขาย มีรายได้
  2. ปลูกข้าว 30% เก็บไว้กินตลอดปี ไม่ต้องซื้อลดรายจ่าย ที่เหลือก็เอาไปขาย มีรายได้เพิ่มอีกทาง
  3. อีก 30% ปลูกไม้ผลยืนต้น พืชผัก พืชสมุนไพร พืชสวนครัว ผสมผสานกัน มีผลผลิตไว้กินไว้ใช้ และขายได้ตลอดปี
  4. เป็นที่อยู่อาศัย 10% และทำคอกสัตว์ เลี้ยงหมู่ เลี้ยงไก่ รวมถึงการทำเรือนเพาะชำ ทำยุ้งฉางเก็บผลผลิตการเกษตร ไว้รอขาย นี่ก็เป็นรายได้ หลังจากทำจนได้ผลผลิตดีและพึ่งตนเองได้แล้ว ก็พัฒนาสู่ขั้นตอน
 • ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 เป็นขั้นของการพึ่งพิงอิงกัน คือ การรวมกลุ่มกันในชุมชน จัดตั้งสหกรณ์ เกษตรกรร่วมมือกันในด้านการเพาะปลูก การจัดการแหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการสำหรับชุมชน เช่น กองทุนเงินกู้ยืม บริการด้านสาธารณสุขและอนามัย กองทุนเพื่อการศึกษา เป็นต้น จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
 • ทฤษฎีใหม่ขึ้นที่ 3 เป็นขั้นของความก้าวหน้า สู่ธุรกิจชุมชน เป็นการติดต่อกับแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร บริษัทเอกชน รวมทั้งองค์กร และมูลนิธิต่างๆ ทำให้มีเงินทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตร

 

 

   ประโยชน์ของการทำเกษตร ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ เลี้ยงตัวเองได้ พออยู่พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่จะส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้