อนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว"

Last updated: 10 ม.ค. 2565  |  1612 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว"

สายธารแห่งพระเมตตา สู่ปวงประชา ลุ่มน้ำแม่อาวแห่งนี้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง.

  ความเป็นมา : ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวถูกราษฎรบุกรุก เพื่อใช้เป็นที่ดินทำกิน ทำให้ทรัพยากรป่าไม้ ถูกทำลาย และลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว จากพื้นที่ลุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์ กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร เห็นป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการทำมาหากิน จึงทรงมีพระราชดำริให้สำรวจและวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

  หลักการ : ตั้งแต่ ปี 2536 ถึงปัจจุบัน การดำเนินงานใน 7 แผนหลัก คือ แผนงานทรัพยากรน้ำ แผนงานทรัพยากรที่ดิน แผนงานทรัพยากรป่าไม้ แผนงานพัฒนาทางคมนาคมและสาธารณูปโภค แผนงานพัฒนาอาชีพ แผนงานพัฒนาสังคม และแผนงานบริหารโครงการ ดำเนินงานร่วมกันของ 31 หน่วยงาน ดังนี้

 1.  ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ป่าให้มี 74,000 ไร่
 2.  จัดที่ดินทำกิน 1,988 ราย 22,430 ไร่
 3.  จัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ
  - มีน้ำสำหรับพื้นที่เกษตร 29,506 ไร่
  - มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ
 4.  การพัฒนาคมนาคมและสาธารณูปโภค
  - จัดทำถนนลาดยาง 255.667 กิโลเมตร
  - ถนนลูกรัง 137.44 กิโลเมตร
  - ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน 57.159 กิโลเมตร
  - ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 7 แห่ง
  - ขยายหมายเลขโทรศัพท์ 1,152 หมายเลข ทั่วทั้งพื้นที่โครงการฯ
 5.  พัฒนาอาชีพการเกษตร และและการประมง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 6.  มีศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรี แม่บ้าน ทอผ้า จักสาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ และกลุ่มเพาะเห็ด

 

 

  กว่า 2 ทศวรรษ โครงการได้รับการพัฒนาจนมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่ราษฎรใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่จะส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้