เศรษฐกิจพอเพียงและทฤฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

Last updated: 2021-06-11  |  41 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

 

 

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 กระทบต่อหลากหลายอาชีพและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน และตอนนี้หลายหน่วยงาน หลายภาคส่วนก็เร่งมือในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยยึดหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยมีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน ให้เกิดการเรียนรู้เกิดองค์ความรู้และเกิดการมีส่วนร่วมให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

รายการเดินหน้าปฏิรูป

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

เวลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5

https://youtu.be/Dvwo6gN5eOw ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

Powered by MakeWebEasy.com