ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.อุบลราชธานี

Last updated: 2021-06-11  |  37 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.อุบลราชธานี

 

 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้นแบบของจังหวัดสามารถช่วยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนหันมาปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองได้มากขึ้น ที่สำคัญเลยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ทั้งยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนา จึงเชื่อได้ว่าจะเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน

รายการ เดินหน้าปฏิรูป

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

เวลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5

https://youtu.be/MWSD-PslMk0

ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

Powered by MakeWebEasy.com