โคกหนองนาอินทรีย์วิถีพุทธ

Last updated: 2021-06-01  |  60 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โคกหนองนาอินทรีย์วิถีพุทธ

โคกหนองนาอินทรีย์วิถีพุทธ

 

 

การขยายผลการจัดทำโครงการโคกหนองนาอินทรีย์วิถีพุทธไปในระดับครัวเรือนโดยน้อมนำพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบริหารจัดการชีวิตและการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถลงมือทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้งบประมาณ ขอเพียงกล้า แล้วลงมือทำจากคนที่เคยเป็นหนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีเงินเหลือเก็บพอกินพอใช้

รายการเดินหน้าปฏิรูป

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5

https://youtu.be/ypw1tNa2oZ4

ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group
 

Powered by MakeWebEasy.com