ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

Last updated: 2021-06-01  |  39 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

 

 

ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก สามารถที่จะรวบรวมชาวบ้านขึ้นมาเป็นกลุ่มอาชีพสร้างรายได้เสริมจากการผลิตสินค้าหัตถกรรมออกจำหน่ายในยามว่างและภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้นั้นก็ยังมีการจัดทำฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติตามได้อย่างง่ายด้วย ซึ่งต่อมาชาวบ้านหนองบงได้รับการจัดให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2558 แล้วก็ยังเป็นหมู่บ้านพี่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่หมู่บ้านน้องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง

รายการเดินหน้าปฏิรูป

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5 https://youtu.be/hsAeh9rYi0g

ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

Powered by MakeWebEasy.com