ความสุขความเจริญอันแท้จริง

Last updated: 2021-12-20  |  765 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความสุขความเจริญอันแท้จริง

“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ 50 ปี วันที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ.2539

#เศรษฐกิจพอเพียง
#ตามรอยพ่อ
#ทฤษฎีใหม่
#SufficiencyEconomy

Powered by MakeWebEasy.com